تکمیل اطلاعات

ایمیل خود را وارد کنید ( اطلاعات اکانت به ایمیل ارسال میشود ) :
در صورتی که کد تخفیف دارید وارد کنید :

اعمال کد تخفیف
کاربر محترم جهت خرید فیلتر شکن خود را قطع کنید
پرداخت

فاکتور محصول

نوع اکانت
اکانت شش ماهه
قیمت واحد
۸۰۰۰۰۰ ریال
تعداد
۱ عدد
جمع کل
۸۰۰۰۰۰ ریال
تخفیف
بدون تخفیف
کارمز درگاه
۵۶۰۰۰ ریال
مبلغ قابل پرداخت
۸۵۶۰۰۰ ریال